Zwaardere straffen bij oudere slachtoffers

Daders die speciaal kwetsbare oudere slachtoffers uitzoeken om te beroven of te mishandelen verdienen een extra zware straf.

“Hoogbejaarde slachtoffers van straatroof of woninginbraak met zware mishandeling. Het zullen je ouders, je buren of vrienden maar zijn! Vanuit politiekringen horen we dat ouderen speciaal uitgezocht worden als slachtoffer. Het zijn immers gemakkelijke prooien. Misselijkmakend!”, zei Kamerlid Henk Krol bij het overleg Strafrechtelijke Zaken tegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker van Rechtsbescherming.

Minder vaak aangifte

Statistieken zouden laten zien dat ouderen minder vaak slachtoffer worden. “Maar van politiemannen en -vrouwen horen we een tegenovergesteld geluid”, vertelt Henk. “Het aantal oudere slachtoffers zou volgens hen toenemen. Die ouderen doen alleen veel minder vaak aangifte. Dat komt onder andere omdat zij niet meer zo mobiel zijn en omdat het politiebureau steeds verder weg is. Mede door deze minister. Het digitaal aangifte doen levert voor veel senioren weer andere problemen op, zodat ze er maar vanaf zien.”

Extra bescherming

Ouderenmishandeling en -beroving passen simpelweg niet in de beschaafde samenleving die wij toch met elkaar voorstaan, betoogde Henk Krol. “Ouderen die nog zelfstandig wonen en zelfstandig boodschappen doen, zij verdienen extra bescherming juist omdat ze nu eenmaal kwetsbaarder zijn.” De minister gaat onderzoek doen naar het introduceren van een discriminatoir oogmerk als wettelijke strafverzwaringsgrond ter aanvulling van het bestaande beleid. De fractie van 50PLUS steunt de minister hierin, maar kwam wel met een aanvulling. Henk Krol: “Kan die strafverzwaring ook gelden als het om ouderen gaat? Het uitzoeken van een bejaard slachtoffer zou in onze ogen daarvoor ook reden moeten zijn.”

Bewust op zoek

Henk Krol kwam met een voorbeeld dat strikt juridisch gezien misschien niet vergelijkbaar is, maar wel duidelijk. “Bij het uitzoeken van een slachtoffer dat homoseksueel is, is het homoseksueel zijn de reden voor het misdrijf. Er is dan een discriminatoir motief. Bij het gewelddadig beroven van ouderen gaat het om die armband of de pinpas. De leeftijd is ‘bijzaak’, het gaat immers om de buit. Toch voelt het onrechtvaardig. We weten tenslotte dat sommige daders bewust op zoek gaan naar kwetsbare ouderen. Ook ouderenmishandeling komt veelvuldig voor. 50PLUS pleit voor een strafverzwaring voor daders die het op ouderen gemunt hebben. Kan de minister een opsomming geven van welke juridische wegen er zijn om dat mogelijk in de toekomst te gaan regelen?”

Wetboek van Strafrecht

50PLUS opperde enige tijd geleden om discriminatie op grond van leeftijd op te nemen in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van onder meer ras en godsdienst. Op 5 december vorig jaar schreef minister Grapperhaus een brief waarin de deur op een kier werd gezet voor deze suggestie. “Wij waren daar natuurlijk blij mee”, zei Henk Krol. De minister schreef: ‘Ik voeg daaraan toe dat, mocht op enig moment worden geconcludeerd dat meer dwingende regelgeving nodig is, met als uiterste optie ook strafrechtelijke handhaving, het voor de hand ligt om dergelijke normstelling toe te spitsen op regelgeving inzake gelijke behandeling in het kader van arbeid’.

Strafrechtelijke aanpak 

“Leeftijdsdiscriminatie komt veelvuldig voor, inderdaad ook op de arbeidsmarkt”, zei Henk Krol tegen de ministers Grapperhaus en Dekker. “De strafrechtelijke aanpak zal als een stok achter de deur kunnen werken. Een strafblad is toch iets heel anders dan een mogelijke boete van de inspectie. Hoe staat het met de gedachtenvorming rond de eventuele strafrechtelijke aanpak van leeftijdsdiscriminatie?”

© 8 november 2018


Titel: Zwaardere straffen bij oudere slachtoffers
Datum: 2018-11-08 14:31:51
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur