Zeg ‘nee’ tegen pact van Marrakesh

50PLUS wil dat Nederland zich terugtrekt uit het Pact van Marrakesh, net zoals landen als de Verenigde Staten, Australië, Denemarken en Oostenrijk.

Partijleider Henk Krol leverde forse kritiek op het beleid van de Nederlandse regering omtrent het omstreden pact in een debat met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. “De coalitiekaarten zijn alweer geschud. De Kamer heeft nog geen debat gevoerd, maar in de achterkamertjes is het al besloten: het pact wordt onderschreven en er komt een inlegvel”, zo hield Krol Harbers voor.

Vrees: grenzen verder open

Hoewel de regering blijft stellen dat het slechts om internationale afspraken zonder juridische verplichtingen gaat, vreest 50PLUS dat met het pact de grenzen verder open gaan, terwijl in 2017 alleen al 235.000 mensen uit het buitenland in Nederland kwamen wonen, zónder pact.

Grenzen aan migratie

50PLUS vindt het tijd voor een pas op de plaats, niet voor het aangaan van nieuwe verplichtingen. “Er moet eerst een brede maatschappelijke discussie gevoerd worden over de grenzen aan migratie”, zegt de fractieleider van 50PLUS.

Wereldwijde kritiek op pact

Krol: “Wereldwijd komt er steeds meer kritiek op het pact. Al zo’n tien bestemmingslanden haakten af. Australië, toch een migratieland bij uitstek, organiseert de migratie liever zelf. In België dreigt een regeringscrisis. In Nederland zijn de coalitiekaarten alweer geschud, nog voordat het debat hier in de Kamer is gevoerd. Een inlegvel garandeert niets en neemt de onrust niet weg. Onze grenzen worden opengezet voor arbeidsmigranten en klimaatmigranten uit de hele wereld. 50PLUS roept het kabinet met klem op het pact niet te onderschrijven!”

50PLUS tegen Pact van Marrakesh

Lees hieronder de volledige inbreng van Henk Krol in het debat over het Pact van Marrakesh met staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid)
Tussen haakjes en in blauw staan de originele teksten uit het Pact!

“Voorzitter, bijna iedereen leeft mee met de veranderingen in ons klimaat. In Polen wordt op dit moment een wereldwijde conferentie gehouden over hoe we onze planeet leefbaar moeten houden.

Mevrouw de voorzitter, hadden we maar eerder iets ondernomen.

Ik vertel u graag het verhaal over mijn belevenissen als klimaatmigrant naar Nepal.

Waarom Nepal, vraagt u zich af, voorzitter?

Wel, mijn vriend en ik, we maakten ons zorgen. U weet, de zeespiegel stijgt. De winters worden warmer. Er voltrekt zich een langzame natuurramp. Het Pact van Marrakesh stelt dat die ramp een legale migrant van mij maakt (Doel 5, art 21h: develop and strengthen solutions for migrants compelled to leave their countries of origin due to slow-onset natural disasters). Uiteráárd koos ik Nepal, het dak van de wereld. Daar hoefde ik me geen zorgen te maken over die gestaag stijgende zee.

In Nepal is alles anders, voorzitter. Ik kon er mijn draai helemaal niet vinden. Werken was een probleem. Ik kon geen pashmina’s weven. Mijn handen waren te groot voor de weefgetouwen. Wat kon ik daar wel? In Nepal ontbreekt een nationaal beleid met betrekking tot arbeidsmigratie (Doel 6, art 22l: Develop and improve national policies and programmes relating to international labour mobility). Met dit pact regelde ik een baantje dat bij mij paste (Doel 6, art 22: We commit to review existing recruitment mechanisms to guarantee that they are fair and ethical (…)  in order to guarantee decent work (…) in countries of origin and destination). Maar wat bleek? Mijn werkgever had geen klachtenregeling in het Nederlands (Doel 6, art 22d: .. access to effective complaint and redress mechanisms, in a language they understand). Dus ik spande een procedure aan en met behulp van een gratis advocaat, haalde ik mijn gelijk. Gelukkig is het nu goed geregeld, mocht ik iets te klagen krijgen. De taal leren heeft voor mij geen prioriteit. Nepal past zich wel aan mij aan.

In het dorp waar ik woonde was helemaal geen buurtcentrum waar ik mijn verhaal kon delen. Denkt u eens in, hoe ik mij voelde. Gelukkig wordt van bestemmingslanden verwacht dat er wel zo’n centrum is (Doel 16, art f: Establish community centres or programmes at the local level to facilitate migrant participation in the receiving society by involving migrants, community members, diaspora organizations, migrant associations, and local authorities in intercultural dialogue, sharing of stories, mentorship programmes, and development of business ties that improve integration outcomes and foster mutual respect). Ik startte een procedure en … ik won. Ik dacht dat het daarmee was afgedaan, dat er recht was gesproken, maar nee! Er kwam een kritisch stuk over het buurthuis in de krant. Dat ik het dorp op kosten joeg. Voorzitter, u weet, kranten kunnen sinds 10 december 2018 niet zomaar kritisch zijn over migranten. Misleidende verhalen die mij en anderen in een negatief daglicht zetten, zijn ongewenst (Our Vision, art 10: We also must provide all our citizens with access to objective, evidence-based, clear information about the benefits and challenges of migration, with a view to dispelling misleading narratives that generate negative perceptions of migrants). Ik persoonlijk vond het een erg misleidend verhaal. Zo’n centrum was wel degelijk belangrijk voor het dorp en voor de beeldvorming rond migratie. Daarom startte ik een procedure en.. de krant werd gedwongen te rectificeren.
Ook zachte regels zijn nu eenmaal regels.

De misstanden gaan maar door.
De plaatselijke arts is niet getraind om mij te behandelen zoals ik volgens de Nederlandse cultuur gewend ben (Doel 15 art 31 e: training  health  care providers on culturally-sensitive service delivery).
Er is nog steeds geen multicultureel kunstevenement georganiseerd om meer begrip voor mijn cultuur te krijgen (Doel 16 art 32h: Support multicultural activities through sports, music, arts, culinary festivals, volunteering and other social events that will facilitate mutual understanding and appreciation of migrant cultures and those of destination communities).
Er ontbreken zelfs individuele trajecten voor de illegale Nederlanders hier in Nepal, om ze alsnog een legale status te geven (Doel 7 art 23i to facilitate access for migrants in an irregular status to an individual assessment that may lead to regular status, on a case by case basis and with clear and transparent criteria, especially in cases where children).
Er is in mijn drop ook geen kerk met glas en lood ramen en een mooie spitse kerktoren.
Ach, gewoon een kwestie van doorprocederen. Nog even en we worden niet meer gediscrimineerd. Dan is Nepal gelukkig geen Nepal meer, maar Nepalland. Wie treurt er nog om dat oude Nepal?

Voorzitter, u begrijpt, het verhaal klopt niet. Het pact is niet geschreven voor de opvang van Nederlandse migranten. Nederland is bestemmingsland. Alle voorbeelden die ik noemde, kloppen helaas wel.

Mijn fractie is vóór het opvangen van vluchtelingen die huis en haard verlaten omdat er oorlog is of omdat ze vervolgd worden voor wie ze zijn. Maar dit pact gaat over arbeidsmigranten en klimaatmigranten. Dat moeten we scherp voor ogen houden.

In 2017 vestigden er zich 235.000 mensen uit het buitenland in ons land. Bijna een kwart miljoen mensen erbij, en dat allemaal zonder pact, en zonder dat de burgers ooit voor zo’n grote instroom hebben gekozen.
Al zo’n tien bestemmingslanden haakten af. Australië, toch een migratieland bij uitstek, organiseert de migratie liever zelf. In België dreigt een regeringscrisis/is het kabinet gevallen.
In Nederland zijn de coalitiekaarten alweer geschud, nog voordat het debat hier in de Kamer is gevoerd. Een inlegvel garandeert niets en neemt de onrust niet weg.
Onze grenzen worden opengezet voor arbeidsmigranten en klimaatmigranten uit de hele wereld.
50PLUS roept het kabinet met klem op het pact niet te onderschrijven!

Onze vragen:
– Waarom heeft de staatssecretaris dit pact niet zelf vroegtijdig voorgelegd aan de Kamer?
– Wat onderschrijft hij uit het pact en wat niet?
– Waarom haken alleen landen van bestemming af?
– Is de staatssecretaris bereid een brede maatschappelijke discussie over migratie te starten?
– Blijft kritiek op migratie altijd mogelijk, ook tijdens verkiezingen?
– Is er een garantie dat arbeidsmigratie geen mensenrecht wordt (Doel 5, art 21a: Develop human rights-based (..) bilateral, regional and multilateral labour  mobility  agreements).
– Wanneer komen er dwingende afspraken met landen die weigeren afgewezen asielzoekers terug te nemen?
– En ook ben ik nieuwsgierig naar de reactie op de vandaag gepubliceerde brief van de SGP.”

© 4 december 2018


Titel: Zeg ‘nee’ tegen pact van Marrakesh
Datum: 2018-12-04 15:57:18
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.