WRR-Policy Brief over klimaatbeleid gepubliceerd in het Engels: WRR

21-12-2016

Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. In deze policy brief stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur.

De Nederlandstalige publicatie is op 13 oktober 2016 door WRR-lid Margot Weijnen overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.


Titel: WRR-Policy Brief over klimaatbeleid gepubliceerd in het Engels: WRR
Datum: 21 December 2016 | 1:20 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.