Worden mensen niet afgeserveerd?


Handreiking Klantprofielen voor schuldhulpverlening en Screeningsinstrument. Vraag 2: Worden mensen niet afgeserveerd?
Het werken met klantprofielen staat voor een andere kijk op klanten in de schuldhulp. Tot nu toe was vooral de omvang van de schulden bepalend voor de vraag of schulden te saneren zijn of niet. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat met name gedrag van schuldenaren bepalend is voor het succesvol doorlopen van een schuldhulpverleningstraject.


Kijktijd: 1:45
Publisher: ministerieszw

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur