Windenergie | Nieuwe windpark op de Noordzee


Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is 2,5% van onze elektriciteitsvraag.


Kijktijd: 58
Publisher: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur