Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – met ondertiteling #VNG #WNRA

Vacature promotie


De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan merkt u weinig in uw dagelijkse werk. De grootste veranderingen gaan namelijk over het begin en het eind van de arbeidsovereenkomst. De wet gaat 1 januari 2020 in.


Kijktijd: 3:33
Publisher: VNG

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van Nederlandse gemeenten op Twitter.


Online projecten en diensten