Werken aan een gezonde samenleving

50PLUS is blij met het Nationaal Preventieakkoord, maar vindt dat veranderingen op het gebied van gezonde voeding sneller kunnen.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport presenteerde vrijdag het Nationaal Preventieakkoord, een pakket afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het Nationaal Preventieakkoord is ondertekend door meer dan zeventig partijen, waaronder enkele nationale ouderenbonden. De doelstelling van het akkoord is Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Aan de slag met preventie

Met het Nationaal Preventieakkoord willen de ondertekenaars onder andere bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt. Namens het kabinet stuurt staatssecretaris Blokhuis het akkoord naar de Tweede Kamer. 50PLUS zal het met open armen ontvangen, zegt Tweede Kamerlid Simon Geleijnse, die VWS in zijn portefeuille heeft. “Zeker, we zijn blij met het Preventieakkoord. Nu ligt er een langjarige en brede basis om aan de slag te gaan met preventie. Het werken aan een gezonde samenleving is voor iedereen van belang, ook in relatie tot de alsmaar stijgende zorgkosten.”

Kan veel sneller

Wat betreft de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord op het gebied van voeding is 50PLUS wel wat teleurgesteld, zeker over de termijnen. “Waarom pas een gezonder aanbod in de helft van de ziekenhuizen in 2025? Daar hebben we toch geen zeven jaar voor nodig?”, vindt Kamerlid Geleijnse. “Dat kan veel sneller, en dan in alle ziekenhuizen. En ook het terugdringen van het gebruik van suiker kan wat 50PLUS sneller.”

Voldoende bewegen

Geleijnse stelt dat het van belang is dat we steeds meer mensen in beweging krijgen. “Ook op hogere leeftijd kan voldoende beweging veel gezondheidsproblemen voorkomen. 50PLUS-collega Corrie van Brenk heeft dat afgelopen maandag ook duidelijk aangegeven in het Wetgevingsoverleg Sport. Buurtsportcoaches moeten ook in het bijzonder aandacht geven aan het voldoende bewegen van ouderen in de buurt.”

Stoppen met roken

Campagnes over problematisch drankgebruik en het tegengaan van stuntprijzen heeft de steun van 50PLUS. “Wat betreft de rookmaatregelen: het toewerken naar een rookvrije generatie is een prachtige ambitie. We moeten alles op alles zetten om dat te bereiken. Wel moeten we zorgen dat we niet doorslaan wat betreft betutteling, zeker niet in de privéomgeving van mensen. Het op papier zetten van ‘stoppen met roken’ is echt stukken eenvoudiger dan het daadwerkelijk stoppen met roken. We moeten mensen daarbij wel helpen en begrip tonen dat het echt niet altijd makkelijk is”, zegt Simon Geleijnse, die toevoegt dat 50PLUS de komende tijd het debat aangaat met staatssecretaris Blokhuis, zeker ook met het oog op de reactie van het RIVM. “Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is erg kritisch over de haalbaarheid van de ambities die verwoord zijn in het Nationaal Preventieakkoord.”

© 24 november 2018


Titel: Werken aan een gezonde samenleving
Datum: 2018-11-24 13:44:35
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.