“We moeten zuinig omgaan met biomassa”

Het Rijksbrede programma circulaire economie publiceert op 15 januari een vijftal transitieagenda’s. Deze agenda’s moeten de weg naar een circulaire economie versnellen.  Emmo Meijer, boegbeeld van Topsector Chemie en voorzitter van transitieagenda biomassa en voedsel vindt dat we zuinig moeten omgaan met biomassa.

 

“Biomassa is een onmisbare grondstof in de circulaire economie en essentieel voor de afname van CO2-uitstoot. Er zijn scherpe definities van belang. Neem bijvoorbeeld de biomassabeschikbaarheid: hoeveel is er beschikbaar? En kijken we daarbij naar regionale, nationale of mondiale beschikbaarheid?”, aldus Meijer.

 

Hoogst toegevoegde waarde

Momenteel wordt biomassa in Nederland nog volop gebruikt voor bijstook in centrales. Weliswaar staat in het regeerakkoord dat dit wordt afgebouwd, maar er gaat nog veel subsidie naartoe. Meijer: “Deze subsidies kunnen we beter inzetten voor de stimulering van biomassa in toepassingen met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde.
 

Inzet reststromen

De omschakeling naar biobased vraagt grote investeringen van bedrijven. Volgens Meijer kunnen rest- en afvalstromen ingezet worden. “Dit vraagt wel aanpassing van wet- en regelgeving. Ook de terugwinning van waardevolle stoffen uit afvalwater zou meer aandacht moeten krijgen.”

 

Ook moet het toenemend gebruik van biomassa niet ten koste gaan van de bodemvruchtbaarheid. Het is nodig om nutriënten als fosfaat, stikstof, mineralen in een gesloten kringloop te brengen. Uiteraard mag biomassa ook de voedselproductie niet verdringen. “Circa 40% van het voedsel wordt weggegooid. Terugdringen van de voedselverspilling is dan ook een speerpunt.”

 

Minder dierlijke producten

Ook het eetpatroon vraagt een gedragsverandering van de westerse consument, die 60% van zijn eiwitten uit dierlijke producten haalt. Veevoer trekt een zware wissel op biomassa. “Om biomassa beschikbaar te maken voor andere toepassingen, moeten we dus minder dierlijke producten eten. We willen ook de milieueffecten erin doorberekenen.” Textuur en smakelijkheid van plantaardige eiwitproducten zijn de afgelopen 20 jaar al sterk verbeterd. “Dit is een van de icoonprojecten die moet bijdragen aan de versnelling van onze transitie.”

 

Meer weten?


Titel: “We moeten zuinig omgaan met biomassa”
Datum: 2017-12-07 10:54:28
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur