Wat staat er in de Miljoenennota 2020?


Overheidsfinanciën zijn van ons allemaal, voor ons allemaal. Laten we onze vrijheid, veiligheid en publieke voorzieningen die we samen hebben opgebouwd blijven waarderen. Onze economie verder versterken met als doel onze welvaart vergroten. Daar werkt dit kabinet hard aan, ook met deze Miljoenennota.

Met het klimaat- en pensioenakkoord werken we aan een duurzamer Nederland en een pensioenstelsel voor de toekomst. Met lastenverlichting voor huishoudens zorgen we ervoor dat mensen meer profiteren van de economische groei. Met extra geld werken we aan meer betaalbare woningen, aan een betere defensie en jeugdzorg. Én we bouwen de gaswinning in Groningen nog sneller af. Zo bouwt het kabinet aan een sterk land voor ons nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

We verwachten dat 2020 het zevende jaar op rij is met economische groei. Dat is goed nieuws, al staat hier tegenover dat het groeitempo wel lager ligt dan de afgelopen jaren. De begroting staat er goed voor, met een staatsschuld die naar verwachting daalt tot onder de 50 procent. Daarmee zijn we steeds beter in staat om economische tegenslag op te vangen.

Lees meer over de Prinsjesdag-stukken via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken


Kijktijd: 2:47
Publisher: Ministerie van Financiën

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.