Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?

12-01-2017

In het politieke en het maatschappelijke debat wordt regelmatig gesproken van ‘maatschappelijke scheidslijnen’. Dat is bijna altijd in negatieve zin. Er dreigen nieuwe scheidslijnen te ontstaan en dat beschouwt men als reden voor zorg. Maar wat zijn scheidslijnen precies? Wanneer is een maatschappelijke situatie zodanig dat de kwalificatie ‘scheidslijn’ op zijn plaats is? En waarom worden maatschappelijke scheidslijnen onwenselijk gevonden? Welke collectieve doelen en waarden zijn daarbij in het geding?

Dat zijn vragen die centraal staan in deze studie. Zij vormt een rondgang langs psychologische, sociologische en politiek-filosofische literatuur op zoek naar antwoorden.


Titel: Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen?
Datum: 11 January 2017 | 11:01 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur