Ondernemers in de auto- en motorbranche tonen zich in het derde kwartaal van 2019 vooral bezorgd om hun omzet. Per saldo verwacht bijna een kwart in het komende kwartaal een daling. Een minderheid van 6,1 procent denkt dat de omzet zal stijgen, een kwartaal eerder was dat nog 17,3 procent.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche (%)
Jaartal Kwartaal Percentage
2014 1e kwartaal 1,0
2e kwartaal -12,8
3e kwartaal -4,3
4e kwartaal -4,7
2015 1e kwartaal -3,7
2e kwartaal 2,7
3e kwartaal 4,9
4e kwartaal 11,4
2016 1e kwartaal 0,9
2e kwartaal -0,9
3e kwartaal 4,0
4e kwartaal -0,3
2017 1e kwartaal 2,7
2e kwartaal 9,1
3e kwartaal 6,3
4e kwartaal 7,4
2018 1e kwartaal 9,2
2e kwartaal 6,7
3e kwartaal -0,8
4e kwartaal 2,7
2019 1e kwartaal -5,1
2e kwartaal -5,3
3e kwartaal -12,7

 

De omzetverwachting van de ondernemers in de branche is sinds het derde kwartaal van 2013 niet zo negatief geweest.

Ondernemersvertrouwen, bedrijfstakken (%)
Bedrijfstak 2019 3e kwartaal 2019 2e kwartaal
Informatie en communicatie 25,0 17,9
Bouwnijverheid 20,6 27,8
Groothandel en handelsbemiddeling 12,9 13,4
Niet financiële bedrijfsleven 10,6 12,0
Vervoer en opslag 10,3 8,4
Delfstoffenwinning 8,9 -1,0
Detailhandel (niet in auto’s) 7,6 10,9
Horeca 7,4 8,6
Industrie 3,9 6,7
Verhuur en handel van onroerend goed 1,5 7,2
Autohandel en -reparatie -12,7 -5,3
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Omzet auto- en motorbranche stagneert

De omzet van de auto- en motorbranche was in het tweede kwartaal van 2019 nauwelijks groter dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar (0,1 procent). De voorgaande kwartalen lagen de omzetten bij een dergelijke vergelijking nog duidelijk hoger. Van alle sectoren in de auto- en motorbranche behaalden de gespecialiseerde reparatiebedrijven vergeleken met het tweede kwartaal van 2018 de grootste omzettoename (4,8 procent).

De handel en reparatie van personenauto’s, de grootste deelbranche binnen de autobranche, zette vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar 3,5 procent meer om en de zwaardere bedrijfsautobranche 2,1 procent.

Minder omzet importeurs

De importeurs van nieuwe personenauto’s zetten in het tweede kwartaal van 2019 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder 6,4 procent minder om. Ook de omzet van de handel in auto-onderdelen was kleiner(-1,7 procent). Het grootste negatieve verschil deed zich voor in de motorbranche, met 12,1 procent minder omzet. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde in het tweede kwartaal met 5 procent.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche (% verandering t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar)
Categorie 2019 2e kwartaal 2019 1e kwartaal
Auto- en motorbranche 0,05 1,19
Gespecialiseerde reparatiebedrijven 4,79 3,71
Handel in en reparatie van personenauto’s 3,51 -0,60
Zwaardere bedrijfsautobranche 2,14 1,52
Handel in auto-onderdelen -1,26 -1,76
Importeurs -6,91 5,70
Handel en reparatie van motorfietsen -12,12 14,56

Daling aantal vacatures

In het tweede kwartaal van 2019 stonden in de auto- en motorbranche 4 600 vacatures open. Iets minder dan in het eerste kwartaal, toen er nog 4 800 vacatures waren. Het aantal ondernemers in de autobranche dat last heeft van een personeelstekort is ook gedaald, van 22,3 procent begin tweede kwartaal naar 21,4 procent begin derde kwartaal.

Aantal faillissementen gedaald

Het aantal faillissementen in de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald. Er gingen 24 bedrijven failliet, 5 minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

In totaal gingen in het tweede kwartaal in Nederland 946 bedrijven failliet, 16 meer dan in het eerste kwartaal.

Openstaande vacatures auto- en motorbranche (x 1 000)
Jaartal Kwartaal Openstaande vacatures
2010 1e kwartaal 1,4
2e kwartaal 1,9
3e kwartaal 1,7
4e kwartaal 1,8
2011 1e kwartaal 2,2
2e kwartaal 1,8
3e kwartaal 1,8
4e kwartaal 1,8
2012 1e kwartaal 1,5
2e kwartaal 1,3
3e kwartaal 1,1
4e kwartaal 0,9
2013 1e kwartaal 0,7
2e kwartaal 1,2
3e kwartaal 0,8
4e kwartaal 1,0
2014 1e kwartaal 1,3
2e kwartaal 1,5
3e kwartaal 1,2
4e kwartaal 1,4
2015 1e kwartaal 1,7
2e kwartaal 1,5
3e kwartaal 1,6
4e kwartaal 2,0
2016 1e kwartaal 1,8
2e kwartaal 2,6
3e kwartaal 2,1
4e kwartaal 2,5
2017 1e kwartaal 3,7
2e kwartaal 3,4
3e kwartaal 3,4
4e kwartaal 3,8
2018 1e kwartaal 4,3
2e kwartaal 4,9
3e kwartaal 3,9
4e kwartaal 4,6
2019 1e kwartaal 4,8
2e kwartaal 4,6

 

 


Titel: Vertrouwen auto- en motorbranche zakt verder weg
Datum: 2019-08-28 00:00:00
Publisher: CBS
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.
Foto: SB


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur