Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

De deskundigen waren het eens met de Rli dat er breder gekeken moet worden naar de impact die de groei van toerisme heeft. Niet alleen de economie, maar ook de leefomgeving en de samenleving moeten in beschouwing worden genomen om zowel kansen te benutten als bedreigingen te beheersen. De stelling van de raad dat de gereedschapskist van overheden om te sturen op waardevol toerisme vol zit werd door velen gedeeld. Wel is er meer aandacht nodig voor het vraagstuk hoe te grote aantallen bezoekers te verminderen. Bij het maken van beleid zijn overheden aan zet, maar de stem van bewoners en ondernemers moet goed meegewogen worden. Daarbij ligt de nadruk op het niveau van toeristische regio’s, maar er is ook het nodige werk te doen voor het Rijk en de sector.

Lees het verslag van de bijeenkomst

Bekijk de foto’s van de bijeenkomst

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider,douwe.wielenga@rli.nl

Titel: Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Datum: 2019-10-15 13:42:11

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur