Verklaring Federica Mogherini (namens EU) naar aanleiding van de herdenking MH17 #MH17 #EU

Vandaag, drie jaar na het neerhalen met noodlottige afloop van vlucht MH17 op 17 juli 2014, betuigen de Europese Unie en haar lidstaten andermaal hun diepe medeleven en respect aan allen die op die dag hun dierbaren verloren.

De ramp met vlucht MH17, waarbij velen het leven lieten, blijft een constante bron van leed en droefheid voor de Europese Unie.

De Europese Unie en haar lidstaten blijven de werkzaamheden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam volledig steunen en zijn ingenomen met de belangrijke vorderingen die het voorbije jaar zijn gemaakt. De werkzaamheden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam met betrekking tot individuele verdachten worden voortgezet, en het is nu van cruciaal belang dat de onderzoekers hun taak op een onafhankelijke en grondige manier kunnen voltooien. Wij zijn ingenomen met de maatregelen die de betrokken landen hebben getroffen om tot een daadwerkelijke vervolging te komen, en met hun besluit om te kiezen voor het Nederlandse nationale rechts¬systeem ingebed in internationale samenwerking en steun als een belangrijke stap om de verantwoordelijken voor het neerhalen van MH17 voor de rechter te brengen.

Om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor het neerhalen van MH17 ter verantwoording worden geroepen en voor de rechter worden gebracht, moet het strafrechtelijk onderzoek kunnen blijven rekenen op de steun van de internationale gemeenschap. Wij verwachten van alle staten die het onderzoek naar en de vervolging van de verantwoordelijken kunnen steunen dat zij dat ook doen, zoals gevraagd in Resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad.

Datum: 17 juli 2017
Bron: