Vergrijzing (CBS in de klas)


Nederland vergrijst. Dat betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. Welke gevolgen heeft de vergrijzing? En is vergrijzing een typisch Nederlands probleem? Dit filmpje is gemaakt voor cbs.nl/cbsindeklas en is geschikt voor gebruik in lessen Aardrijkskunde en Maatschappijleer in het middelbaar onderwijs.


Kijktijd: 2:46
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur