Van Toorenburg: behoud de discretionaire bevoegdheid

Het CDA, D66 en ChristenUnie willen dat de staatssecretaris van Justitie het recht behoudt om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Daarmee keren de partijen zich uitdrukkelijk tegen het plan van de VVD om het te schrappen. Tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid dienden de drie coalitiepartijen het voorstel in.

CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg: “We moeten deze bijzondere bevoegdheid van de staatssecretaris juist  koesteren en niet bedoezelen met partijpolitiek.”

Het CDA vindt dat schrijnende gevallen niet in regels te vangen zijn. Daarom moet een staatssecretaris altijd kunnen ingrijpen als regels onredelijk en oneerlijk uitpakken. Wel vindt het CDA dat zulke gevallen eerder aan het licht moeten komen. Dan kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de rechter de zaak al rechtzetten en komt dat niet bij de staatssecretaris te liggen. Zo hoeft hij zich ook minder te verdedigen tegen het verwijt van willekeur.

“Blijkbaar leidt de manier waarop deze staatssecretaris gebruikt maakt van de discretionaire bevoegdheid tot vragen en commotie. Daar moeten we wel iets mee. Maar de bevoegdheid zelf kan niet gemist worden en moeten we koesteren,” aldus Van Toorenburg.

De drie coalitiegenoten denken dat de behandeling van schrijnende gevallen beter kan. Ze willen dat het kabinet onafhankelijk onderzoek laat doen. Dat moet uitwijzen of de mogelijkheid voor de staatssecretaris om een uitzondering te maken wel goed werkt. En ook of de IND en de rechter kunnen voorkomen dat het zover komt.


Titel: Van Toorenburg: behoud de discretionaire bevoegdheid
Datum: 2018-11-23 13:56:00
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur