Uitstoot broeikasgassen licht gedaald

Vacature promotie


De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2% gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. CBS onderzoeker Marjolijn Jaarsma heeft de cijfers.


Kijktijd: 2:3
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten