Uitnodiging Sportakkoord op 5 november 2019


Op welke manier kunnen sportverenigingen en het onderwijs nog meer samenwerken? Hoe kunnen wij in de gemeente Elburg sporten met een beperking promoten? Gebruiken wij de openbare sportvoorzieningen voldoende? Hoe krijgen wij meer mensen in de gemeente Elburg met plezier aan het sporten en bewegen? Deze zaken worden tijdens de avond op 5 november besproken.

De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aftrap verricht voor een route die moet leiden naar een lokaal sportakkoord voor de gemeente Elburg. Verder wordt kennis gemaakt met de sportformateur die het volledige proces met en voor alle betrokken partijen gaat begeleiden. Met de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord willen we ten eerste de lokale sport versterken. Daarnaast willen we sterkere verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke domeinen maken, zoals het onderwijsdomein en het sociale domein. Uiteindelijk komt er een actieplan met daaraan gekoppeld budget om samen de uitvoering te realiseren.

Hieronder is het inhoudelijke programma van de avond te vinden:
– 19.00 uur Opening door wethouder Willem Krooneman
– 19.05 uur Plenaire start door sportformateur Wilco Huisman
– 19.30 uur Aan de slag met het lokaal sportakkoord
– 20.30 uur Plenaire terugkoppeling per thema 21.00 uur Hoe nu verder?
– 21.15 uur Einde avond en napraten met een drankje

Wij verzoeken u om vóór 31 oktober door te geven of u aanwezig bent. Dit kan via sportakkoord@elburg.nl. U mag met meerdere personen vanuit uw organisatie/vereniging aanwezig zijn.


Kijktijd: 41
Publisher: Gemeente Elburg

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Gelderland op Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur