Vandaag, woensdag 28 juni 2017, heeft de Tweede Kamer Gerrit Zalm aangewezen als informateur. Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt hem om 13.45 uur in de Stadhouderskamer in de Tweede Kamer, om hem zijn opdracht te overhandigen en nadere afspraken te maken.

De opdracht van informateur Gerrit Zalm bestaat eruit om – met inachtneming van het verslag dat de vorige informateur, dhr. Tjeenk Willink, gisteren naar de Kamer stuurde – “de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU dat streeft naar brede steun voor zijn beleid in de volksvertegenwoordiging en hierover verslag uit te brengen aan de Kamer met een advies over de voortgang van de kabinets(in)formatie”.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur