Tussentijdse verkiezingen EP: benoeming in parlementaire commissies | Nieuws

Na de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren, nam de plenaire vergadering van het Parlement op donderdag het voorstel aan over de benoeming van parlementsleden in 22 vaste parlementaire commissies.

Het aantal parlementsleden per fractie in deze commissies verhoudt zich evenredig tot de samenstelling van het gehele parlement.

In de commissievergaderingen van januari zullen de parlementsleden per commissie een voorzitter en tot vier ondervoorzitters verkiezen voor de komende 2,5 jaar.

Het voorstel werd aangenomen met één wijziging: Charles Tannock (ECR, UK) zal worden vervangen door Amjad Bashir (ECR, UK) in de subcommissie mensenrechten.

Er zijn geen wijzigingen in de samenstelling van de parlementaire delegaties, aangezien deze voor de gehele legislatuur werden samengesteld.


Titel: Tussentijdse verkiezingen EP: benoeming in parlementaire commissies | Nieuws
Datum: 19 January 2017 | 12:03 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.