Trailer Monitor Brede Welvaart 2019

Vacature promotie


In de Monitor Brede Welvaart 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.


Kijktijd: 1:27
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten