Toewijzing en schorsing aanvragen mais

Nieuwsbericht 18.059 – Vanaf 1 juli kon u invoercertificaten aanvragen voor mais uit derde landen. Het ging om de tweede tranche, periode 1 juli tot en met 31 december. De beschikbare hoeveelheid is overvraagd. De Europese Commissie heeft een toewijzingspercentage vastgesteld van 6,533692%.

Toewijzingspercentage

Had u een aanvraag ingediend voor deze regeling, verordening 969/2006, contingent 09.4131, in de periode van vrijdag 29 juni na 13.00 uur en vrijdag 6 juli uiterlijk 13.00 uur, dan krijgt u een invoercertificaat met 6,533692% van de door u aangevraagde hoeveelheid.

Ingediende aanvragen na 6 juli, 13.00 uur zijn afgewezen. U kunt tot en met 31 december geen aanvragen meer indienen.


Titel: Toewijzing en schorsing aanvragen mais
Datum: 2018-07-13 11:21:08
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur