TK2017 – Interview Albert de Vries (PvdA)

In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart geeft BestuurlijkNieuws.nl alle kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen TK2017 de mogelijkheid zich te presenteren in onze interview rubriek ’10 vragen aan…’.

Vandaag ons interview met…

Albert de Vries, PvdA

1. Wat is uw naam en politieke partij?

Albert de Vries, PvdA

2. Waar kunnen we u en uw partij online vinden?

https://www.pvda.nl/politici/albert-de-vries/
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/vries-aa-de-pvda

3. Welke rol speelt u binnen de partij en wat wilt u bereiken?

Ik ben lid van de tweede kamer en woordvoerder bouwen en wonen; ik strijd voor de betaalbaarheid van het wonen, voor voldoende woningen voor iedereen en voor zeggenschap van bewoners;
Iedereen heeft recht op een goed en energiezuinig huis, in een fijne straat en een veilige wijk; verder kom ik als geboren en getogen Zeeuw op voor de belangen van de mensen
die aan de randen van ons land wonen. Ik probeer te vechten tegen het Randstaddenken in Den Haag.

4. Wat wilt u graag veranderen of anders zien; wat is uw belangrijkste doelstelling?

Ik zet me in voor mensen voor wie niet alles van zelf gaat. Ik wil minder ikke ikke ikke en meer Wij. Samen in plaats van ieder voor zich. Niet met kwaaie koppen tegen over elkaar staan maar de verbinding zoeken.
Zorgen dat iedereen kansen heeft, dat alle kinderen het beste uit zich zelf kunnen halen Ik wil vechten tegen armoede, tegen discriminatie, tegen uitsluiting en haatzaaien.
Knokken dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren en een passende woning kunnen vinden in hun eigen buurt of dorp.
Dat het werken in de zorg weer leuk wordt met kleinschalige interdisciplinaire wijkteams die zelf beslissingen mogen nemen en niet worden opgezadeld met een enorme bureaucratie.
Zorgen dat wonen weer betaalbaar wordt door de bij het bepalen van de huur veel meer rekening te houden met het inkomen.

5. Wat is er leuk aan de politiek en waar ergert u zich aan?

Leuk is dat, als je vasthoudend bent, echt dingen voor elkaar kunt krijgen voor mensen. Ik ben veel meer van het dingen voor elkaar krijgen dan van het maken van lawaai.
Dat laatste gebeurt veel te veel in de Kamer en krijgt (helaas) ook de meeste aandacht.

6. Hoeveel tijd bent u kwijt aan politieke activiteiten en wat doet u naast deze activiteiten?

De politiek kost heel veel tijd, 7 dagen per week en vaak vele uren. In de vrije tijd trek ik graag op met mijn 4 kleinkinderen, reis ik graag en rommel ik graag wat in mijn volkstuintje.

7. Wie is uw (politieke) held of voorbeeld?

Jan Schaefer

8. Bij welke partij ziet u veel en bij welke partij ziet u weinig overeenkomsten?

Ik zie de meeste overeenkomsten met Groen Links en de SP en soms (vooral als het over energiebeleid gaat) ook met D’66.

9. Wanneer zijn voor u de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart geslaagd?

De verkiezingen zijn geslaagd als links een voldoende vuist kan maken om op te komen voor de belangen van de mensen aan de onderkant van onze samenleving;

10. Wilt u verder nog iets delen met de bezoekers van BestuurlijkNieuws.nl?

Ik hoop dat de bezoekers van uw website een beetje door het lawaai van alle dag heen kunnen kijken en de politici gaan zien die werkelijk iets voor elkaar krijgen.

Hartelijk dank voor het interview Albert en veel succes met de campagne.
Team BestuurlijkNieuws.nl

BestuurlijkNieuws.nl heeft alle partijen die deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 geïnformeerd over de ’10 vragen aan…’ interview rubriek. Het is aan partijen, communicatieafdelingen, secretariaten en persvoorlichters om de uitnodiging van BestuurlijkNieuws.nl naar haar kandidaten door te sturen en zich aan te melden.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur