#TK2017 – Interview Ramon Barends

In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart geeft BestuurlijkNieuws.nl alle kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen TK2017 de mogelijkheid zich te presenteren in onze interview rubriek ’10 vragen aan…’.

Vandaag ons interview met…

Ramon Barends, Pacifistisch-Socialistische Partij ’92

IMG_0534

1. Wat is uw naam en politieke partij?

Ramon Barends, ik sta op nummer 25 van lijst 24 Lokaal in de Kamer.Mijn politieke partij is echter de PSP’92.

2. Waar kunnen we u en uw partij online vinden?

Op twitter en op facebook. En via www.psp92.nl.

3. Welke rol speelt u binnen de partij en wat wilt u bereiken?

De PSP’92 is de voortzetting van de oude PSP die is opgegaan in GroenLinks. Wij willen als PSP’92 vooral bereiken dat er beter wordt samengewerkt tussen overheden, en als overheid met burgers. Zo bereiken wij onze doelen het beste: een eerlijke, vredige, sociale en duurzame wereld.

4. Wat wilt u graag veranderen of anders zien; wat is uw belangrijkste doelstelling?

De PSP’92 werkt aan het verbinden van mensen, groepen, belangen… over grenzen heen. Voor is de ideale wereld een wereld waarin we samen in vrede leven. Een wereld waarin iedereen mee kan doen.

5. Wat is er leuk aan de politiek en waar ergert u zich aan?

Ik erger me aan ambtenaren die niet willen, aan regeltjes om de regeltjes. Juist het informele is het leuke aan de politiek. De PSP’92 steekt veel tijd in het onderhouden van haar netwerken. Daarom hebben wij er voor gekozen om op lijst 24 Lokaal in de Kamer te gaan staan.

6. Hoeveel tijd bent u kwijt aan politieke activiteiten en wat doet u naast deze activiteiten?

Ikzelf ben veel tijd kwijt aan mijn politieke werk. We zijn niet groot, maar wel erg actief. Dat betekent vaak keuzes maken. Ons belangrijkste speelveld is Provinciale Staten van Gelderland. Het Haagse Binnenhof volgen we van een afstandje. De grote Gelderse steden hebben daarnaast onze aandacht. Ook de andere provincies houden we met een half oog in de gaten.

7. Wie is uw (politieke) held of voorbeeld?

Ik heb twee voorbeelden. Ik ben politiek ooit begonnen bij D66. Hans van Mierlo is daarom een van mijn inspiratiebronnen. Hij richtte een politieke stroming op en heeft Nederland meer bewust gemaakt van de democratie en de noodzaak om bestuurlijk te vernieuwen. Helaas is D66 die bewustwording kwijtgeraakt. Daarnaast de Arnhemse lokale politicus Martin van Meurs. Hij heeft me laten zien hoe je politiek moet bedrijven en uitvoeren. Hij heeft na een aantal wethoudersperioden een eigen lokale politieke partij opgericht en debatteerde zonder spreekteksten. Van hem heb ik geleerd hoe je je eigen plan trekt in deze wereld.

8. Bij welke partij ziet u veel en bij welke partij ziet u weinig overeenkomsten?

Ik heb een warm hart voor GroenLinks. Sociaal en duurzaam, als ze geen compromissen hoeven te sluiten. Ook bij Forum voor Democratie zie ik overeenkomsten op het vlak van de democratie. En bij de SGP zie ik het koesteren van idealen terug. De PVV zie ik geen overeenkomsten. Wij willen niet hele groepen buitensluiten zoals de PVV dat wel doet.

9. Wanneer zijn voor u de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart geslaagd?

De verkiezingen zijn geslaagd als iedereen gaat stemmen. Verkiezingen zijn het moment waarop iedere inwoner mag stemmen. Dit is een moment waarop iedereen even gelijk meetelt.

10. Wilt u verder nog iets delen met de bezoekers van BestuurlijkNieuws.nl?

De PSP’92 is een politieke partij die wil samenwerken. Voor én na verkiezingen. Onze volgende doelstelling is dan ook de gemeentelijke verkiezingen. Samen werken aan onze directe leefomgeving mooier maken, dat doen wij graag met bestuurders en burgers. U kunt ons daarvoor bereiken via info@psp92.nl.

BestuurlijkNieuws.nl heeft alle partijen die deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 geïnformeerd over de ’10 vragen aan…’ interview rubriek. Het is aan partijen, communicatieafdelingen, secretariaten en persvoorlichters om de uitnodiging van BestuurlijkNieuws.nl naar haar kandidaten door te sturen en zich aan te melden.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur