TK2017 – Interview Gertjan Kleinpaste (Piratenpartij)

Met de verkiezingen in zicht geeft BestuurlijkNieuws.nl alle kandidaten voor de Tweede Kamer verkiezingen TK2017 de mogelijkheid zich te presenteren in onze interview rubriek ’10 vragen aan…’. Vandaag ons interview met…

Gertjan Kleinpaste (Piratenpartij)

1. Wat is uw naam en politieke partij?

Gertjan Kleinpaste, Piratenpartij (nummer 21 op de lijst).

2. Waar kunnen we u en uw partij online vinden?

De partij uiteraard via www.piratenpartij.nl; zelf ben ik vooral op Twitter actief via het account @verrukkulluk en ik beheer het lokale account van de Dordtse piratenpartij: @ppnl_dordt
Ik schreef wekelijks een colum op vrijdagochtend (11.00 uur) op www.schapenhoeder.nl en heb een eigen blogpagina: www.bevlogen-bourgondisch.nl

3. Welke rol speelt u binnen de partij en wat wilt u bereiken?

Ik ben één van de kandidaten en mijn rol is bescheiden. Ik sta pal achter onze top drie van de lijst. Zij vormen het gezicht van de partij. Ik draag intern bij in discussies en probeer via social media aandacht voor het gedachtengoed te vragen.

4. Wat wilt u graag veranderen of anders zien; wat is uw belangrijkste doelstelling?

Ik vind het vooral belangrijk dat wij geen vrijheid en privacy inleveren onder het mom van veiligheid. “Je moet over privacybeleid nadenken met de meest onbetrouwbare overheid in je hoofd”, las ik onlangs ergens. Veel mensen zeggen: “Ik heb niets te verbergen”. Daar gaat het niet om. Je hoort vrij te zijn en je persoonlijke levenssfeer zo in te richten en te beschermen als jij dat wilt.
Economisch en maatschappelijk vind ik het van belang dat er een onvoorwaardelijk basisinkomen komt in combinatie met een veel flexibeler arbeidsmarkt, waarin de scheidslijn tussen vaste banen en flexwerk vervaagt en iedereen kans heeft op (tijdelijk) werk en leuke klussen.

5. Wat is er leuk aan de politiek en waar ergert u zich aan?

Ik erger mij op momenten dat de partijpolitiek het wint van het algemeen belang. Momenten waarop zichtbaar wordt dat sommige politici elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Ik erger mij aan de polarisatie links-rechts en aan het gemnak waarmee we elkaar in die hokjes duwen. Uiteindelijk maken we met elkaar dit land.

6. Hoeveel tijd bent u kwijt aan politieke activiteiten en wat doet u naast deze activiteiten?

Ik schrijf stukjes, ben lokaal actief met een aantal zaken en besteed minder tijd aan de politiek en de partij dan ik zou willen doen. Mijn focus is ook niet dat Kamerlidmaatschap. Ik zou lokaal graag politiek gaan meedenken om burgers nadrukkelijker bij de besluitvorming te betrekken en veel meer ruimte voor bottom-up initiaiteven – die zijn er volop in Dordt – mogelijk te maken. De opbouw van de Piratrenpartij, met zo’n 1200 leden is ook nog erg belangrijk. Waarbij we vooral dat ongedwongen bottom-up karakter moeten koesteren.

7. Wie is uw (politieke) held of voorbeeld?

Ik werd voor het eerst politiek actief door Hans van Mierlo. Ik las onlangs zijn toespraken van eind Jaren ’70 en begin Jaren ’80 nog eens terug en werd opnieuw getroffen door zijn visie en door het feit dat hij zijn tijd echt ver vooruit was.

Ons land kent veel prima politici, hardwerkende Kamerleden of gemeenteraadsleden. Zij zijn in alle partijen aanwezig. Hun inzet, werklust en ingtentie het goede te doen vind ik sowiesop inspirerend.

8. Bij welke partij ziet u veel en bij welke partij ziet u weinig overeenkomsten?

Ik zie overeenkomsten met de Partij vd Dieren, met een initiatief als de “Brede Burgerbeweging”, de vereniging voor het Basisinkomen, de Vrijzinnige Partij en met GroenLinks. Die laatste twee vanwege het vrijzinnige. Marianne Thieme heeft een uitstekende boodschap over de planeet, duurzaamheid en de nadelen van een al te grote vleesconsumptie. Ook op mijn bord ligt nog te vaak dat stukje vlees.

Hoewel ik lid geworden ben van een kleine nieuwkomer vind ik de versnippering in de politiek echt een probleem. Maar de bestaande politieke partijen zijn door hun benadering en werkwijze de oorzaak van die steeds verdere versplintering.

9. Wanneer zijn voor u de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart geslaagd?

Als de Piratenpartij twee zetels heeft in de Tweede Kamer en wij daar onze inzet voor burgerrechten, privacy, politiek bestuurlijke vernieuwing en het basisinkomen mogen voortzetten.

10.Wilt u verder nog iets delen met de bezoekers van BestuurlijkNieuws.nl?

Zorg dat de rommelende onderbuik honger houdt naar feiten. Het grootste gevaar in onze democratische informatie-samenleving bestaat uit “fake news”. De verspreiders daarvan willen angst en tweespalt zaaien. Wat we nodig hebben is verbinding, een brug tussen links en rechts en een gezamenlijke koers voor een land dat ruimte biedt aan iedereen die er leeft.

BestuurlijkNieuws.nl heeft alle partijen die deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017 geinformeerd over de ’10 vragen aan…’ interview rubriek. Het is aan partijen, communicatieafdelingen, secretariaten en persvoorlichters om de uitnodiging van BestuurlijkNieuws.nl naar haar kandidaten door te sturen.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur