Tegenstem 50PLUS in Senaat: wetsontwerp verworpen

Vacature promotie

De door het kabinet gewenste wijzigingen in de wet inzake naturalisatie gaan niet door. De Eerste Kamer heeft dinsdag 3 oktober het betreffende wetsvoorstel met 37 stemmen voor en 38 stemmen tegen verworpen. De twee tegenstemmen van de 50PLUS-fractie in de Senaat gaven de doorslag. Direct na de stemming kreeg fractievoorzitter Jan Nagel een reeks dankbetuigingen voor het tegenstemmen.

In een van de dankbetuigingen stonden de woorden: “Dit is een grote opluchting voor veel Nederlandse expatgezinnen met een niet Nederlandse partner/vader/moeder. Die krijgen nu hopelijk meer tijd om te slagen voor de inburgeringsexamens en een aanvraag in te dienen voor naturalisatie vanuit het buitenland.”

De stemming volgde op de derde spreektermijn waarom 50PLUS-senator Jan Nagel had gevraagd. In die termijn zei Nagel onder meer: “Wij zijn getroffen door de omvang en de ernst van de problemen die Nederlanders in het buitenland gaan raken als deze wet doorgaat. Het zijn reacties vanuit de praktijk en niet vanachter het Haagse bureau. Wij verzoeken de staatssecretaris, mede gelet de massale reacties en de inhoud hiervan, dan ook deze wet terug te nemen.”

De wet terugnemen deed de staatssecretaris niet, waarna het wetsontwerp in stemming kwam en vervolgens werd verworpen.

De afgelopen dagen ontving de 50PLUS-fractie 800 tot 900 brieven waarin werd gevraagd om tegen het wetsontwerp te stemmen. Deze brieven gaven Jan Nagel aanleiding in de Senaat op te merken: “Talrijke gezinnen,  zo blijkt uit de brieven, waarvan de  partner van de Nederlander zelfstandig in het buitenland is, zullen uit elkaar gedreven worden door inkomsten- en verblijfsvereisten. Er worden eisen gesteld die in dit flextijdperk zeer vaak niet haalbaar zijn. In de toekomstige situatie moet de partner 3 jaar langer wachten.”

Lees HIER de volledige tekst die Jan Nagel uitsprak.

Lees ook: Massale roep in buitenland om tegenstem 50PLUS.


Titel: Tegenstem 50PLUS in Senaat: wetsontwerp verworpen
Datum: 2017-10-03 15:05:06
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten