Tegenbegroting GroenLinks, PvdA en SP | #APB

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2020 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2020, zoals deze door het CPB in de MEV 2020 zijn verwerkt.

GroenLinks, PvdA en SP intensiveren in hun gezamenlijke tegenbegroting voor 2020 per saldo 6,3 miljardย euro. De partijen verzwaren de EMU-relevante lasten per saldo met 6,3 miljard euro. De verhoging van 6,3 miljard euro is opgebouwd uit een verlaging van 0,6 miljard euro voor gezinnen en een verhoging van 7 miljard euro voor bedrijven. De partijen verhogen in hun tegenbegroting het EMU-saldo in 2020 ex ante afgerond met 0,1 miljard euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Lees verder:ย https://www.cpb.nl/tegenbegroting-groenlinks-pvda-en-sp

Bron: Centraal Planbureau
Datum: 18 september 2019
Foto: SB

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur