Start aanlevering data voor warmteplannen aardgasvrije gemeente


Gepubliceerd op: 16 mei 2019 | Gewijzigd op: 21 mei 2019

Gemeenten kunnen vanaf nu hun lokale warmteplannen en data over warmtebronnen aanleveren voor de Startanalyse van de Leidraad Transitievisie Warmte. Deze leidraad ondersteunt gemeente bij hun plannen voor het aardgasvrij maken van wijken.

Gemeenten moeten volgens het ontwerp Klimaatakkoord uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte opstellen. De Rijksoverheid ontwikkelde daarvoor samen met het Planbureau voor de Leefomgeving een Leidraad. Deze bestaat uit twee onderdelen: de Startanalyse en de Handreiking lokale analyse.

De basis voor de Startanalyse ligt bij nationale openbare gegevens. Aanlevering van lokale data is niet nodig, maar alléén voor gemeenten die dit willen.

Lokale data in landelijk model

Voor de Startanalyse krijgen gemeenten de gelegenheid om aanvullende lokale data over vastgestelde warmteplannen van hun gemeente en lokale data over warmtebronnen aan te leveren. Als gemeenten informatie over warmteplannen aanleveren, kan PBL op verzoek of rekening houden met de ingediende warmteplannen, of juist een bepaalde buurt buiten de analyse houden. Het voordeel hiervan is dat er dan geen verstoring is door mogelijk afwijkende informatie uit de Leidraad. Wanneer gemeenten de doorrekening wel laten uitvoeren, dan is het voordeel dat de informatie uit de startanalyse de eerder uitgevoerde gemeentelijke studies kan versterken.

Ook kunnen gemeenten data aanleveren van warmtebronnen die nog niet zijn opgenomen of afwijken van landelijke bestanden. Hierdoor wordt de Startanalyse voor de gemeente nog vollediger en nauwkeuriger.

Aanleveren

De handleiding voor de aanlevering van lokale data en het format voor data over warmteplannen vindt hieronder als download. Wilt u informatie over warmtebronnen in uw gemeente aanleveren? Dan kunt u daarvoor bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) een overzicht opvragen met de warmtebronnen die zijn opgenomen in landelijke bestanden, evenals het format voor het aanleveren van aanvullende warmtebronnen.

Om de aanvullende data mee te kunnen nemen in de Startanalyse moeten de data uiterlijk 27 mei 2019 aanleveren bij het ECW. RVO.nl is bij het Expertise Centrum Warmte betrokken als lid in de Stuurgroep en levert een bijdrage aan de opzet en verdere uitrol van de ondersteunende taken van het ECW.

Meer weten?


Titel: Start aanlevering data voor warmteplannen aardgasvrije gemeente
Datum: 2019-05-16 15:09:01
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.