Smart Mobility, Dutch Reality (Nederlandse versie)

Vacature promotie


Overal ter wereld, en zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, biedt het slimmer organiseren van mobiliteit grote kansen om ons verkeer veiliger, duurzamer en efficiënter te organiseren. Over snelheid, rijgedrag en locatie zijn zeer veel data beschikbaar, en Nederland bevind zich in de perfecte positie om hier gebruik van te maken. We beschikken over een excellente digitale infrastructuur en we kennen een traditie van samenwerking tussen de overheid, onderwijs en ondernemers. Deze film laat een aantal aansprekende voorbeelden zien van smart mobility in de Nederlands praktijk: Smart Mobility, Dutch Reality.


Kijktijd: 6:35
Publisher: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten