Menig ouder kent de worsteling: hoe krijgt mijn kind genoeg groenten binnen? In gezinnen met (geld)zorgen is dat nog lastiger, wat de kans op overgewicht groter maakt en zelfs de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst vergroot.

Om het eten van groenten leuk en vanzelfsprekend te maken, delen de staatssecretarissen Martin van Rijn en Jetta Klijnsma en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh groenteboxjes uit op een voorschool in de Haagse aandachtswijk Escamp. Het is de aftrap van een pilot op meer voorscholen.

Uit een eerdere proef in Rotterdam bleek dat kinderen significant meer groenten gingen eten na het uitdelen van de boxjes. In de vrolijke bakjes zitten groenten, informatie over gezond eten, recepten en een vormpje waarmee leuke figuurtjes uit groenten kunnen worden gestoken.

De proef richt zich op wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen. In deze wijken wonen over het algemeen meer kinderen met overgewicht. Een ongezond gewicht op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller van ongezond gewicht op latere leeftijd, en daarmee voor een grotere kans op gezondheidsproblemen.

Het project met de groentebox is een initiatief van SZW, VWS en Albert Heijn. De gemeente Den Haag betaalt de in totaal 500 boxjes uit het budget voor kinderen in armoede. De gemeentelijke Haagse Aanpak Gezond Gewicht levert expertise, vertaald vanuit de integrale aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht en Albert Heijn levert de groenten tegen kostprijs en distribueert deze. Na afloop wordt de pilot met ouders en kinderen geëvalueerd om te zien welke kansen en uitdagingen er zijn voor een vervolg. Vanuit de Voorscholen is er in samenwerking met het stevig verankerde HAGG-programma een goede basis gelegd voor gezonde leefstijl en werken partijen in een doorgaande lijn aan verbeteringen.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
U bent van harte welkom om bij de aftrap van de pilot aanwezig te zijn.
Donderdag 21 september, Voorschool De Wildebras, Steenwijklaan 10, Den Haag

10.40 uur Klijnsma, Van Rijn, Baldewsingh, Bachra (directeur JOGG) en Johan de Visser (manager Gezonde Voeding van Albert Heijn) zijn in peuterklassen waar leidsters de groenteboxen uitdelen aan de kinderen
11.00 uur Gesprek met ouders en leidsters. Discussie over dilemma’s rondom gezonde voeding aan kinderen in de wijk
11.20 uur Afsluiting

Wilt u aanwezig zijn of meer informatie over de groenteboxjes of de eerdere pilot, neem dan contact op met Karen Zandbergen, woordvoerder Klijnsma, 0646271168, of met Marc Mathies, woordvoerder Baldewsingh, 0625742043

Colofon
Afzenders
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 19 september 2017

Wilt u geen persberichten meer ontvangen? Meld u dan nu af

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur