Samen voor preventie


Samen met Stichting Best Onderwijs, kinderopvang, GGD, Lumens en Zuidzorg zijn we aan de slag gegaan om te kijken hoe we preventie op scholen en kinderopvang beter kunnen inrichten. Met preventie bedoelen we het voorkomen van problemen bij kinderen (en hun gezin), door tijdig en adequaat ondersteuning te bieden. Door preventie op scholen en kinderopvang op een betere manier in te richten kunnen we voorkomen dat problemen groter worden. We voorkomen dan ook dat zwaardere hulp nodig is. Centraal staat de gezonde ontwikkeling van het kind.

Hiervoor is nodig dat elke professional van elkaar weet wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is. Zo kunnen we samen de stappen nemen die nodig zijn. Belangrijk hierin is dat we als professional weten wat we kunnen doen, als ons dingen opvallen bij een kind. Ook is het belangrijk dat scholen en kinderopvang een verbinding hebben met zorg, wanneer meer ondersteuning nodig is. In alle stappen die we nemen, kunnen we naar elkaar verantwoorden hoe we hebben gehandeld.

In dit filmpje zie je hoe we dit hebben geregeld. Wij noemen dit ‘Samen voor preventie’.


Kijktijd: 2:23
Publisher: Gemeente Best

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Noord-Brabant op Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur