Samen voor een brandveilig Breda


Samen voor een brandveilig Breda. Ambassadeurs voor Brandveilig Leven helpen u in Breda op weg.

Ambassadeurs Brandveilig Leven:
• zijn een belangrijke partner voor de brandweer;
• ondersteunen de brandweer van Breda in hun taak om inwoners bewust te maken en te informeren over een brandveilige woonomgeving;
• kennen de gevaren van brand en hebben een voorbeeldfunctie en zetten zich, samen met andere ambassadeurs, in voor een brandveilige woonomgeving in onze stad;
• brengen hun kennis over brandveiligheid over op inwoners van de stad. Van jong tot oud. Bij mensen thuis, in de buurt of juist voor groepen. Met hun adviezen weten mensen beter hoe ze brand kunnen voorkomen, vroegtijdig kunnen ontdekken en ontvluchten;
• werken binnen kleine teams/netwerken. In eerste instantie op wijkniveau;
• opereren zelfstandig maar worden door de gemeente en de brandweer gefaciliteerd; dit houdt in dat zij zelf initiatieven ontplooien maar dat we uiteraard kijken waar krachten gebundeld.

Zie ook Facebook: https://www.facebook.com/Ambassadeurs-Brandveilig-Leven-Breda-832888836816309/?fref=ts


Kijktijd: 2:2
Publisher: Gemeente Breda

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Noord-Brabant op Twitter of Facebook.