Rustig reces? Vergeet het maar!

De Tweede Kamer is met reces. De Kamerleden genieten niet alleen van een welverdiende vakantie, ze ondernemen ook allerlei activiteiten waar ze gedurende de weken dat de Tweede Kamer vergadert niet aan toekomen. Kamerlid Corrie van Brenk ging in de eerste week van het reces onder meer op werkbezoek bij Verkeersleiding Nederland op luchthaven Schiphol, ze verrichtte een sociale stage en sprak met diverse belangenbehartigers en deskundigen. Haar ervaringen zette ze op papier: “Het was de eerste week van het Kamerreces, maar om nou te spreken van een rustig weekje…”

“Maandag 10 juli, de eerste dag was direct een bijzondere, want hoeveel mensen kunnen nu zeggen dat ze in de verkeerstoren van Schiphol Airport zijn geweest? Het uitzicht is prachtig, maar op de radar komt een buiengebied gevaarlijk dichtbij. Samen met mijn beleidsmedewerker Petra van Veeren hebben we alle vragen kunnen stellen die we hadden voorbereid. We wilden weten wat de uitbreiding van Lelystad betekent voor het vliegverkeer van Schiphol. En hoe de samenwerking is op de mierenhoop van Schiphol, waar het steeds maar drukker wordt. 

Veiligheid met stip op 1

We kregen duidelijke antwoorden. De grondtroepen mogen niet over de rode lijn komen, het gebied waar vliegtuigen taxiën en de karretjes met koffers en vracht rijden af en aan. De verkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht gaat samenwerken en trekt in bij de Verkeersleiding Nederland op Schiphol-Oost. De uitbreiding van Lelystad – besloten in de Tweede Kamer – heeft zeker consequenties, want er zijn immers veel meer vluchten boven dat gebied die richting Schiphol moeten. Het is druk in de lucht en dat moet je veilig houden. En veiligheid, dat staat met stip bovenaan bij Verkeersleiding Nederland.

Beide benen op de grond

De tweede dag – dinsdag 11 juli – was echt weer met twee benen op de grond staan, want wat is er veel armoede in ons rijke Nederland. Ik had me aangemeld voor een sociale stage in het reces om van zeer dichtbij de armoede in Nederland mee te maken. Ik kreeg een uitnodiging van het sociaal wijkteam Overvecht in Utrecht en werd ontvangen door een  raadsman, een specialistische functie in het maatschappelijk werk die de (juridische) weg weet in het oerwoud van toeslagen en kortingen die wij in Nederland hebben. Misschien weet u het nog niet, maar er zijn wel twintig soorten toeslagen en kortingen die afhankelijk van de achtergrond aangevraagd kunnen worden. Huurmatiging, beslagvrije voet, U-pas, Voedselbank, ga zo maar door. Een brei aan digitale formulierenellende, kortom: veel zaken waar mensen onherroepelijk in vastlopen en absoluut deskundige hulp bij nodig hebben.

Corrie werkbezoek Schiphol toren

Goedwerkende projecten

Ik zag goedwerkende projecten, zoals gezamenlijk met de grootste woningcorporatie in Utrecht op huisbezoek gaan al bij de tweede maand huurachterstand. Door deze simpele maatregel is het aantal huisuitzettingen spectaculair teruggebracht. Er stond ook een huisbezoek op de agenda met een oudere mevrouw die na het overlijden van haar man helemaal was vastgelopen. Zij had een schuld bij de gemeente en bij de Belastingdienst. Net na het overlijden van haar man was ze vergeten om een miniem weduwepensioenuitkering te vermelden bij haar aanvraag voor zorgtoeslag die daardoor teveel uitbetaalde en er was een geschil geweest over wel of niet samenwonend. Tot mijn schrik word je al snel aangemerkt als samenwonend. Samen boodschappen doen, samen eten en de weekenden blijven slapen, ja dan heb je al snel te veel uitkering gekregen en moet je die terug betalen. En vervolgens sta je als fraudeur te boek, waardoor alle andere toeslagen worden stopgezet. Op een gegeven moment werd er zoveel ingehouden dat mevrouw van 66 jaar nog maar 7 euro per maand had om van te leven…

Uitzichtloze situatie

Dat kan natuurlijk niet, en goed dat het team haar heeft geholpen om uit een uitzichtloze situatie te komen en een afbetalingsregeling te treffen en de administratie op orde te krijgen. Ook zorgen dat mevrouw een bedrag overhoudt om van te leven per maand, de toegang tot de Voedselbank geregeld. Het belangrijkste dat er nu ook tijd genomen werd om aandacht te geven aan de verwerking van het verlies van haar man. Nu is er rust in haar hoofd en het licht aan het eind van de tunnel met dank aan de inzet van dit geweldige team.

De rest van de week stond in het teken van kennismakingsafspraken met een keur aan organisaties.

Kindercentra 2020

Het belang van basistoegangsrecht voor kinderen van 2 tot 4 jaar van 16 uur en van 4 tot 12 jaar van 10 uur per week op een kindercentrum. Een goede samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Een pedagogisch beleid dat doorloopt zodat dit aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van kinderen. Mooi concept, maar daar staan diverse wetten nog het een en ander in de weg. Samen sporten levert al de nodige problemen op met btw-verrekening om maar een dwarsstraat te noemen… Kortom, wil dit mogelijk zijn, dan moet de wetgeving dit mogelijk maken.

Gesprek schooldirecteur primair onderwijs

Op verzoek worden we bijgepraat door een ervaringsdeskundige. Er is op de school geen conciërge en deze taak ligt bij de directeur en docenten. De beloning is zodanig laag dat het hbo-beroep beloond wordt op mbo-niveau en de instroom op de PABO achterblijft. Het vak moet weer aantrekkelijker worden. We praten over administratieve rompslomp, over laaggeletterdheid, de allochtone kinderen die binnenkomen zonder kennis van de Nederlandse taal. Teveel om op te noemen, maar zo boeiend en belangrijk voor de toekomst van Nederland, want dat zijn onze kinderen en kleinkinderen immers. Onze toekomst, daar mag en moet je in investeren!

Corrie werkbezoek SD

Mouwen opstropen

Ik stroop m’n mouwen op en heb een interview voor magazine Baanbreker over werkloze 50-plussers, de vooroordelen van werkgevers en de kansen die er zijn om mensen weer aan het werk te helpen.

Een gesprek met Paul Rosenmöller van de VO-raad (Voortgezet Onderwijs) over de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de bekostiging en de verantwoording die daarbij hoort.

Een gesprek met een bevlogen Jeroen de Roos van de recyclingbranche en het innemen van witgoed en andere zaken. Een mooie presentatie met de doelen die bereikt moeten worden. De hoeveelheid grondstoffen die hergebruikt wordt, de apparaten die een tweede leven in het buitenland krijgen, kortom, veel om over te praten. We spreken af dat we gaan kijken in Dordrecht waar ze vooruitlopen op het herwinnen van grondstoffen terwijl ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierdoor aan een baan helpen. Een mooie win-win situatie!

Digitaal vaardig

ICT Nederland komt kennismaken, de brancheorganisatie van ICT-bedrijven. We praten over de mislukte overheidsprojecten op het gebied van ICT en dat de branche wat dat betreft kritisch bekeken wordt. We hebben het over de zorgen dat de blauwe belastingenvelop dreigt te verdwijnen; immers niet iedereen is digitaal vaardig, ook al denkt de overheid van wel. De arbeidsmarkt zal steeds meer merken van digitalisering en robotisering. Dat kan vreugde opleveren (het zware werk door robots laten doen), maar ook verdriet in verband met banenverlies. De mens kan nooit volledig vervangen worden, maar willen we voor het werk dat overblijft wel een fair loon betalen? Dat zal de uitdaging worden in de toekomst.

Gratis OV voor 65-plussers

BOVAG, een naam die bij iedereen heel bekend is. We spraken over de verkeersveiligheid. Over de scooter die op de rijbaan moet komen. Over speciale dagen voor ouderen om kennis te maken met wasstraten; het schijnt dat niet iedereen de auto de wasstraat in durft te rijden. We hebben het over de toegankelijkheid gehad van openbaar vervoer. Waarom in Londen de 65-plussers gratis vervoer hebben en hier niet. Kortom, veel om over te praten en de BOVAG-medewerkster belooft na te gaan wat er al eens over die optie van gratis vervoer besproken is.

Fietsriksja’s

Wim Bot komt namens de Fietsersbond kennismaken. Het gesprek gaat over verkeersveiligheid, de ongelukken van ouderen in het verkeer en de fietslessen die de Fietsersbond geeft. De infrastructuur waar ze mee bezig zijn, het parkeren van fietsen bij stations, etcetera. Wat ik niet wist en prachtig vond om te horen, waren de fietsriksja’s die al in 5 steden in Nederland rijden onder meer in Hilversum. Vrijwilligers van de Fietsersbond zijn opgeleid om ouderen op te halen en rond te rijden. Ouderen die eenzaam zijn fleuren op als ze langs hun geboortehuis rijden of de plek waar ze altijd werkten. Een bijzonder gesprek in de buitenlucht; de ervaring die komt uit Denemarken krijgt nu hier zijn beslag. Mooi om te horen, ik ga beslist eens kijken!

Gelijke rechten

Atria, had u daar wel eens van gehoord? Een kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Gelijke rechten voor vrouwen. Dit jaar focussen ze op Arbeid & Zorg en gendergeweld. We spraken over gelijke beloning die nog lang niet geregeld is. Ik kaartte het onderwerp vrouwen en pensioen aan, want ook hier lopen de vrouwen achter. Vroeger bouwden vrouwen geen pensioen op, en trouwens: je werd toen ontslagen als je ging trouwen! De overbelasting van de mantelzorgers, die vaak ook vrouw zijn, hebben we aan de orde gesteld. Ik kan bij Atria altijd terecht voor feiten en cijfers, mooi om te weten!

De eerste recesweek zit er op. Ik heb geweldig enthousiaste, bevlogen en kundige mensen ontmoet en ben heel wat wijzer geworden! Óp naar de tweede recesweek, voor nieuwe ontmoetingen en kennis. Want ik ga pas in augustus een paar weekjes op vakantie. Tot die tijd hou ik u op de hoogte van mijn ervaringen!”

© 25 juli 2017


Titel: Rustig reces? Vergeet het maar!
Datum: 2017-07-25 11:44:42
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.