Rli gaat advies uitbrengen over vitale processen

Vitale processen leveren producten en diensten die onmisbaar zijn voor de maatschappij. Het grootschalig of langdurig falen van vitale processen kan ernstige maatschappelijke gevolgen hebben, zowel menselijk letsel (fysieke veiligheid) als financiële schade (economie). Het is daarom een collectief belang om te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor continuïteit in de functies die deze vitale processen leveren.

Het advies richt zich op de vragen: Hoe kan de kwetsbaarheid van vitale processen worden beperkt en de veerkracht versterkt, mede gezien in het licht van de verwachte transities en digitalisering die leiden tot toenemende verwevenheid van die processen? Hoe kunnen vormgeving, inrichting en governance van vitale processen en flankerende maatregelen bijdragen aan beperking van die kwetsbaarheid?

Lees hier meer over het advies ‘Sturen op veerkracht van vitale processen’

Voor meer informatie over dit advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl

 

Titel: Rli gaat advies uitbrengen over vitale processen

Datum: 2017-08-24 11:38:03

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.