Rijk en provincies bekrachtigen samenwerking via Invest-NL | Nieuwsbericht

Vacature promotie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Theo Bovens, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend over Invest-NL. Het IPO was samen met het Rijk al betrokken bij het Nederlands Investeringsagentschap (NIA), de voorloper van Invest-NL.

Zowel het Rijk als de provincies is van mening dat Invest-NL een grote toegevoegde waarde kan hebben bij het ontwikkelen en financieren van grote transitieopgaven en economische ontwikkeling. De hieruit voortvloeiende investeringen zullen plaatsvinden in sectoren en bij ondernemers verspreid over heel Nederland. EZK en het IPO zien de samenwerking tussen Invest-NL en partners uit de regio, waaronder decentrale overheden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en bestaande regionale fondsen en ontwikkelingsbedrijven, daarom als essentieel. De regio’s beschikken immers over netwerken, relevante kennis, middelen en ervaring, en staan dicht bij de bedrijven die bij kunnen dragen aan de grote transities.

Invest-NL

Invest-NL gaat bijdragen aan het financieren van investeringen op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit en voedsel en maatschappelijke domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs. Invest-NL zorgt tevens voor meer durfkapitaal aan startende en doorgroeiende ondernemingen, indien de markt hierin onvoldoende voorziet. Dit kan versterkt worden door middel van cofinanciering, bijvoorbeeld door provincies.


Titel: Rijk en provincies bekrachtigen samenwerking via Invest-NL | Nieuwsbericht
Datum: 2019-03-07 15:30:00
Wil je op de hoogte blijven van deze nieuwsartikelen via Twitter? Volg dan @gemeente, @politiek, @NLRijksoverheid. Liever via email? Probeer dan onze gratis nieuwsbrief
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten