Rekenregels per januari 2019 | Nieuwsbericht

Online projecten en diensten

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.


Titel: Rekenregels per januari 2019 | Nieuwsbericht
Datum: 2018-11-23 12:40:00
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.