Registratie aanduiding PVBNI | Nieuwsbericht

Vacature promotie

De Kiesraad heeft op 11 februari 2019 het verzoek ingewilligd om de naam (‘aanduiding’) ‘PVBNI’ te registreren in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een aanduiding die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de naam niet misleidend voor de kiezer? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Of: is de aanduiding in strijd met de openbare orde? Ook moeten aan het verzoek tot registratie enkele stukken zijn toegevoegd, zoals de statuten en de inschrijving bij de Kamer voor Koophandel.


Titel: Registratie aanduiding PVBNI | Nieuwsbericht
Datum: 2019-02-12 11:57:00
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Online projecten en diensten