Reactie staatssecretaris Dekker op PIRLS/TIMSS-onderzoek

Vacature promotie


Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) reageert op het internationaal vergelijkend onderzoek PIRLS/TIMSS naar de vaardigheid van basisschoolleerlingen in taal, rekenen en natuur. Dekker laat zich graag inspireren door praktijkvoorbeelden die laten zien hoe het taal- en rekenniveau onder leerlingen is verbeterd. In het filmpje doet hij de oproep onder leraren, meesters en juffen om deze voorbeelden te delen op Facebook: http://www.facebook.com/MinisterieOCW


Kijktijd: 1:33
Publisher: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten