Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in de Randstad te koop of te huur wordt aangeboden is in Q1 en Q2 sterk afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de ontwikkelingen op de kantorenmarkt in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Schiphol.

Door de groei van de Nederlandse economie is bij bedrijven en instellingen sprake van een forse uitbreidingvraag. Dit zorgt ervoor dat de huurprijzen stijgen, al is de stijging niet van toepassing op alle locaties. Vooral in het centrum van Amsterdam stegen de huurprijzen in de eerste zes maanden van 2017 sterk.

Aanboddaling in Amsterdam het sterkst

In de Randstand daalde het kantorenaanbod het sterkst in Amsterdam en Utrecht, waar het beschikbare aantal vierkante meters kantoorruimte in een halfjaar tijd met respectievelijk 20 en 12% afnam. De sterke daling in Amsterdam was voor een belangrijk deel het resultaat van de toegenomen ruimtebehoefte van media- en internetbedrijven. Grote internationale bedrijven als Uber, Netflix en Amazon breiden hun personeelsbestand in Amsterdam sterk uit, maar ook kleinere bedrijven hadden behoefte aan nieuwe of grotere huisvesting.

Opvallend is dat ook de flexibilisering van de kantorenmarkt sterk doorzet. Grote aanbieders van flexibele kantoorruimte bouwen hun aanbod verder uit met nieuwe locaties, waardoor vooral in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam grote kantoorvloeren konden worden verhuurd.

In de regio Schiphol daalde het beschikbare aantal vierkante meters kantoorruimte met 6%, mede doordat een aantal kantoorgebouwen wordt omgebouwd naar woonruimte of hotel.

Doordat er weinig grote transacties plaatsvonden was de afname van het aanbod in de regio’s Rotterdam en Den Haag minder sterk. Het aanbod nam in beide regio’s met 4% af.

Schaarste leidt tot prijsstijgingen

De kantorenmarkt is in korte tijd sterk veranderd. Vooral in de Randstad is de markt duidelijk verschoven van een huurdersmarkt naar een verhuurdersmarkt. Door de grote vraag en de afname van het aanbod is er op sommige plaatsen schaarste ontstaan aan hoogwaardige kantoorruimte. Op een aantal locaties, met name in Amsterdam en Utrecht, leidde dit ertoe dat huurprijzen aan de bovenkant van de markt sterk zijn gestegen. Vooral in Amsterdam is er een tekort aan hoogwaardige kantoorruimte. De recente opheffing van de bouwstop voor kantoren in Amsterdam is dan ook goed nieuws.

Bron: persbericht NVM Business
Datum: 6 september 2017

De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en taxateurs. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed – kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca – en bestaat uit circa 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn. 

De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt, is beschikbaar op de website van de NVM.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur