PVDA en bonusbeleid bankiers


De PVDA heeft de regering gevraagd streng te handhaven op het bonusbeleid van bankiers nu banken zich door de Brexit in Nederland zouden kunnen gaan vestigen. De Kamer wees de motie echter af.