Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2019–2060 die het CBS op 17 december zal publiceren.


Titel: Prognose levensverwachting 65-jarigen
Datum: 2019-11-01 00:00:00
Publisher: CBS
Foto: SB
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur