Pilot Slimme en zuinige aandrijfsystemen industrie

Gepubliceerd op: 15 maart 2019 | Gewijzigd op: 15 maart 2019

Op vrijdag 8 maart 2019 was de kick-off van de pilot auditprogramma voor energie-efficiënte aandrijfsystemen. 30 audits worden uitgevoerd ter voorbereiding op een voucherprogramma met 120 audits. Dit richt zich op de top 300 energieverbruikers die actief aan de slag zijn met CO2-reductieplannen.

Industrie en Kennisnetwerk EEA (Techniek Nederland, Federatie Aandrijftechniek, Holland Pomp Groep, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) werken samen aan de ontwikkeling van een auditprogramma. Aan de kick-off namen 10 auditbedrijven deel, die de 30 audits gaan begeleiden. Deze pilot wordt ondersteund door een ontwikkelprogramma vanuit markt en overheid.

Deelnemen aan de pilot?

De pilot met 30 audits is voor industriële bedrijven. Deelname aan de audit is laagdrempelig, geen lang traject met ladingen papierwerk, maar concreet en met tastbaar resultaat:

  • De audit levert inzicht, grip en voorstellen voor concrete businesscases.
  • Die leiden tot directe kostenbesparingen bij uitvoering van de maatregelen.
  • Initiatieven dragen direct bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie en spelen in op de uitvoering van bestaande en nieuwe energiebesparingsverplichtingen vanuit de wetgeving, zoals CO2-reductieplannen.
  • Extra kostenbesparing doordat de overheid een bijdrage levert aan de audit en bedrijven die hiermee nu aan de slag gaan.

Wat levert het u op?

De auditoren leveren een concrete rapportage op basis van vier stappen:

  1. Start, scope van de audit
  2. Inventarisatie & Selectie, de auditoren kijken naar een top 20 van kansrijke aandrijvingen
  3. Analyses, uitwerken van oplossingen
  4. Rapportage met hierin vijf businesscases en aanzienlijke besparing.

Meld u aan

De audit is daarmee het handvat voor verduurzaming en efficiëntieverbetering voor uw bedrijf. In de loop van 2019 starten naar verwachting de eerste audits. Geïnteresseerd om deel te nemen? Of wilt u ook auditor worden? Meld u aan op de KEEA website.


Titel: Pilot Slimme en zuinige aandrijfsystemen industrie
Datum: 2019-03-15 13:17:20
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.