Peter van Dalen gekozen tot vicevoorzitter van de ECR-fractie

De vacature was ontstaan door een herschikking van taken en verantwoordelijkheden in het Presidium van de fractie: de ECR heeft sinds kort een duo-fractievoorzitterschap, zoals bijvoorbeeld de fractie van de Groenen dat ook heeft. Iedere fractie in het Europees parlement heeft enkele posten voor vicevoorzitters. De ECR-fractie heeft momenteel 74 Leden.

Van Dalen: “In de steun van de fractie voor deze benoeming klinkt waardering door, met name voor ons werk op het gebied van godsdienstvrijheid. Dat belangrijke onderwerp is inmiddels voor de ECR-fractie hoeksteen van de werkzaamheden geworden. Zo sprak de voltallige ECR-fractie juist afgelopen week nog met de speciale EU-gezant voor godsdienstvrijheid, Jan Figel. Dat had tot nu toe geen enkele fractie in het Europees parlement gedaan.

Tegelijk klinkt er in door, dat de fractie waardering heeft voor de inzet en het werk van de ECPM-Europarlementariërs. De European Christian Political Movement heeft zes Europarlementariërs die allemaal zijn aangesloten bij de ECR-fractie. Hun stem vertegenwoordig ik nu ook in het Presidium van de fractie.”

Concreet zal de verandering voor Van Dalen onder andere worden dat hij de ECR-fractie intern in het Europees parlement, en extern vertegenwoordigt. Dit laatste gebeurt al binnen enkele weken wanneer Van Dalen met diverse ECR-collega’s afreist naar Pakistan: hij zal daar dan in het overleg met kerken, ambassadeurs, ministers en anderen de fractie officieel vertegenwoordigen.


Titel: Peter van Dalen gekozen tot vicevoorzitter van de ECR-fractie
Datum: 2017-10-24 18:25:36
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.