Pensioenfondsen waarschuwen voor kortingen | #pensioen #audio #BNR

Pensioenfondsen waarschuwen dat de pensioenen van miljoenen Nederlanders waarschijnlijk gekort worden. De fondsen staan er financieel slechter voor door de koersdalingen eind vorig jaar. De waarschuwing komt van onder meer ambtenarenfonds ABP. Metaalfonds PME roept het kabinet op in te grijpen. Niet alleen dankzij de beursresultaten is de dekkingsgraad gedaald. ‘De rekenrente is al langere tijd heel laag en dat heeft een grote impact,’ zegt hoogleraar Pensioenrecht Erik Lutjens van de VU.

Titel: Pensioenfondsen waarschuwen voor kortingen
Datum: 2019-01-24 09:51:25
Publisher: BNR
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.