Partners voor Water Award : Climate Adaptation Atlas

Vacature promotie


Bangladesh is een van de meest kwetsbare landen als het gaat om klimaatverandering. Met de Climate Adapatation Atlas wordt de impact van de klimaatverandering inzichtelijk. Ook helpt de Atlas bij het helder maken van kansen en knelpunten.


Kijktijd: 4:45
Publisher: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten