Participatie en de bruidsschat, vlog 5


De Omgevingswet geeft locale gezagen meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daaronder verstaan we extra beleidsruimte en meer beleidsvrijheid. De bruidsschat zou je onder die laatste kunnen scharen. Gemeenten kunnen vanaf 2021 bepalen hoe ze hier in het omgevingsplan mee omgaan en betrekken hierbij burgers en bedrijven. In dit filmpje wordt ingegaan op relatie tussen de bruidsschat en gemeenteraden.

De bruidsschat is een set van 600 regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet over gaan naar het lokale bestuur.
Dit filmpje is onderdeel van een reeks korte filmpjes over de bruidsschat van de Omgevingswet.


Kijktijd: 4:20
Publisher: VNG

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van het openbaar bestuur op Twitter.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur