Parlement strijdt voor gendergelijkheid in de EU | Nieuws

Geweld tegen vrouwen voorkomen

De EU pakt geweld tegen vrouwen aan op verschillende manieren. Het Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een EU-strategie ter versterking van beleid op dit gebied. Ook wil het de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa, en de ondertekening door alle EU-landen, afronden.

Het Parlement heeft ook de aandacht gevestigd op de noodzaak om specifieke vormen van geweld te bestrijden, waaronder seksuele intimidatie, mensenhandel, gedwongen prostitutie, vrouwenbesnijdenis, cyberstalking en online geweld.

In 2014 heeft het Europees Parlement de Congolese gynaecoloog dr. Denis Mukwege de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken toegekend. De prijs werd toegekend omwille van Mukwege’s toewijding voor de hulpverlening aan duizenden slachtoffers van groepsverkrachting en seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo, en zijn strijd voor de waardigheid van vrouwen, gerechtigheid en vrede in zijn land.

Migratiebeleid tot EU-handel

Het Parlement heeft de Commissie herhaaldelijk opgeroepen om de samenhang van beleid op het gebied van handel, ontwikkeling, landbouw, werkgelegenheid, migratie en gendergelijkheid te verbeteren.

In een resolutie, aangenomen in 2016, heeft het Parlement opgeroepen tot een reeks EU-brede genderrichtlijnen als onderdeel van bredere hervormingen van het migratie- en asielbeleid.

In een rapport dat in 2018 werd aangenomen, pleitten Parlementsleden voor een gendersensitievere aanpak in het klimaatbeleid om de positie van vrouwen te versterken en ter bescherming van de meest kwetsbaren.

Alle handelsovereenkomsten van de EU moeten bindende en afdwingbare bepalingen bevatten om te zorgen dat gendergelijkheid en mensenrechten worden gerespecteerd, aldus een resolutie die in 2018 werd aangenomen.

Vrouwen in de politiek

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk de focus op gendergelijkheid in de politiek onderstreept. Hierdoor wordt de gelijkheid van vrouwen in besluitvormingsprocessen bevorderd op elk niveau.

In een rapport, aangenomen in januari 2019, heeft het Parlement de Europese politieke partijen opgeroepen ervoor te zorgen dat zowel vrouwen als mannen worden voorgedragen voor het bestuur van de organen van het Europees Parlement in de negende zittingsperiode.

In het nieuwe Europees Parlement, officieel opgericht in juli 2019, zijn er meer vrouwen dan ooit. 41% van de Parlementsleden is vrouw, in vergelijking met 36,5% aan het einde van de vorige zittingsperiode.

Meer informatie over wat de EU doet op het gebied van sociaal beleid:


Titel: Parlement strijdt voor gendergelijkheid in de EU | Nieuws
Datum: 2019-12-08 21:13:17
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur