Overheid.nl | Consultatie Onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer


Onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling betreft regulier onderhoud aan de activiteitenregeling en bevat een enkele inhoudelijke wijziging, aanpassingen aan recente normdocumenten en redactionele correcties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


21-11-2018

Einddatum consultatie


19-12-2018

Status


Actief

Type consultatie


Ministeriële regeling

Organisatie


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Keten-ID


9550

Onderwerpen


Afval Organisatie en beleid Stoffen Organisatie en beleid

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


• Bedrijven;
• (Decentrale) Overheden;
• Omgevingsdiensten.

Doel van de regeling:
De wijzigingsregeling voert met name een aantal technische wijzigingen door op de algemene normen waaraan bedrijven moeten voldoen. De meeste wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling. Op die manier wordt gewaarborgd dat de normen waarnaar de Activiteitenregeling verwijst de juiste zijn. Hiermee wordt een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling behouden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


• De bestuurlijke lasten voor overheden, zijnde lasten voor de kennisname van dit besluit, zijn naar verwachting beperkt. Gemeenten en waterschappen zijn al bekend met de Activiteitenregeling. De verbeteringen en reparaties in de Wijzigingsregeling maken verder een betere uitvoering en handhaving mogelijk.
• De wijzigingen zijn niet van toepassing op burgers, waardoor er geen gevolgen voor de administratieve lasten van burgers zijn.
• De verbeteringen in de Activiteitenregeling hebben naar verwachting positieve gevolgen voor het milieu.

Waarop kunt u reageren


U wordt van harte uitgenodigd om op alle onderdelen van de regeling en de toelichting te reageren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen


Titel: Overheid.nl | Consultatie Onderhoudswijziging Activiteitenregeling milieubeheer
Datum: 2018-12-01 19:16:06
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur