Oplossing voor Utrechtse erfpachters

Het Utrechts college is druk bezig met een afkoopregeling voor erfpachters. De speciale (blijvende) regeling moet ervoor zorgen dat deze groep mensen hun erfpacht kan afkopen zonder dat ze hierdoor in grote financiële problemen komen. 

Het gaat om een groep van 3.500 huiseigenaren in Utrecht die hun erfpacht nog niet eeuwigdurend hebben afgekocht. De kosten hiervan bedragen tien- tot honderdduizenden euro’s.

Hoe eerder erfpachters ingaan op het nieuwe aanbod van de gemeente, hoe groter hun financiële voordeel. Welk voordeel zij hebben, hangt verder af van individuele omstandigheden, zoals de WOZ-waarde van de woning (hiervan wordt de grondwaarde afgeleid). Ook speelt mee wanneer de erfpachttermijn afloopt en of de canon al tijdelijk was afgekocht. Meestal kunnen zij na afkoop van de tijdelijke erfpacht tegen geringe kosten ook eigenaar worden van de grond.

De gemeenteraad besluit begin 2017 over dit voorstel. Daarna bereidt de gemeente voor elke erfpachter een aanbod voor. Hierover krijgen de erfpachters medio 2017 persoonlijk bericht.

Titel: Oplossing voor Utrechtse erfpachters

Datum: 20 December 2016 | 3:35 pm

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur