Ondernemers zeer tevreden over belcontact Gecombineerde opgave 2018 en Mijn percelen

Ondernemers en adviseurs zijn zeer tevreden over het telefonisch contact dat zij met RVO.nl hebben over de Gecombineerde opgave 2018 en Mijn percelen. Dat blijkt uit het tweede onderzoek naar klanttevredenheid, in de periode 19 maart tot en met 15 april.

Deskundigheid

Vooral de deskundigheid van onze medewerkers waarderen de ondervraagde klanten hoger. De ondernemers geven daarvoor gemiddeld een 8,3, de adviseurs een 6,9. In de eerste peiling was dit respectievelijk 7,6 en 5,8. Ook waren er hogere cijfers voor de duidelijkheid van het antwoord, de bruikbaarheid van de verstrekte informatie en de snelheid van de beantwoording.

Signaal bij onvolledig invullen

De ondernemers en adviseurs die de Gecombineerde opgave en Mijn percelen hebben ingevuld, geven het hele proces gemiddeld een 6,9. Net als bij de eerste peiling zijn ze het meest tevreden over het signaal dat ze krijgen als een onderdeel niet volledig is ingevuld (7,3).

Overlap blijft lastig

Bij het bijwerken van de percelen blijft het oplossen van een overlap een aandachtspunt. Vooral ondernemers vinden het lastig om een overlap op te lossen. Wij hebben al verschillende acties in gang gezet om dit te verbeteren.

Informatie

Net als bij de eerste peiling heeft ruim de helft van de ondernemers zonder hulp of informatie van ons de opgave ingevuld. Bij de adviseurs was dat bijna 39%. De ondernemers en adviseurs die wel informatie hebben gezocht, deden dat vooral via de website. De beoordeling van de website is matig/goed. Dit is vergelijkbaar met de eerste peiling.

3 peilingen

Tijdens de indienperiode van de Gecombineerde opgave houden we 3 keer een klanttevredenheidsonderzoek. We vragen naar de ervaring van ondernemers en adviseurs bij het doorgeven van de percelen in Mijn percelen en het invullen van de Gecombineerde opgave. Na elke meting publiceren we een samenvatting van de uitkomsten en de opmerkingen en tips die zijn binnengekomen.

 

 


Titel: Ondernemers zeer tevreden over belcontact Gecombineerde opgave 2018 en Mijn percelen
Datum: 2018-05-08 09:31:16
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.