Omgekeerd inzamelen – gemeente Zwolle


Bij ‘omgekeerd inzamelen’ wordt de inzameling van plastic en restafval omgedraaid: plastic wordt aan huis opgehaald in de bestaande grijze container en de kleine hoeveelheid restafval die nog overblijft na afvalscheiding, brengt u weg naar een ondergrondse verzamelcontainer. Het systeem zal eind 2016 in alle wijken in Zwolle zijn ingevoerd. ‘Omgekeerd inzamelen’ draagt bij aan het verbeteren van de afvalscheiding. De ingezamelde hoeveelheid plastic neemt namelijk toe en het restafval neemt af.

Zie voor meer informatie:
http://www.zwolle.nl/wonen-leven/natuur-en-milieu/afval/omgekeerd-inzamelen-1.htm


Kijktijd: 4:5
Publisher: Gemeente Zwolle

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken. Volg het nieuws van gemeenten in Overijssel op Twitter of Facebook.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur